BOŽE, ZAŠTO OVO DOPUŠTAŠ?! Video je siromašno i gladno dete i izgubio veru, a onda je DOBIO ODGOVOR kojim svi treba da se vodimo!

Jednom je jedan mudrac počeo da sumnja u Božju dobrotu. Na to ga je navelo posmatranje tolikih nevolja na svetu.

Jednom prilikom ugledao je devojčicu kako u pocepanoj haljinici drhti od zime na ulici. Kad je ugledao to siromašno stvorenje kako trpi, u svom srcu pomisli:

– O Bože, kako možeš tako nešto da dopustiš? Zar ne možeš za tu sirotu devojčicu baš ništa da učiniš? – odmah je dobio odgovor na svoje pitanje:
– Mogu! Stvorio sam tebe!

Da li je to možda lekcija za svakog od nas? Bog računa na nas, da ćemo mi, koji smo primili više, pomoći onima koji su primili manje.

(Izvor: Espreso)