BUDITE MIRNI I SPOKOJNI CEO DAN: Izgovorite moćne reči ove MOLITVE i ne brinite!

Danas izgovorite molitvu pre jela, a drugu posle jela. Jer, molitva će okrepiti vaš duh i telo i uliti spokoj, ukoliko ste vernik.

PRE DORUČKA
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Presveta Trojice pomiluj nas; Gospode očisti grehe naše; Vladiko oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

POSLE DORUČKA
Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu veličamo. Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

(Izvor: Telegraf)