ČUDO NA SVETOJ GORI: Ovako Bogorodica upozorava žene koje žele da PREKRŠE PRAVILO i posete ovo sveto mesto! (FOTO)

Još odavno je poznato da na Svetoj gori postoje strogi zakoni po kojima je ženama zabranjeno da kroče na to područje.

Ipak, kroz istoriju se događalo da su mnoge žene moćnika želele da prekrše ovo monaško pravilo, a carici Jeleni, ženi Dušana Silnog to ječak pošlo za rukom, pa je do danas ostala jedina žena koja je kročila na ovo sveto tlo.

U legendama je ostalo zabeleženo da je sama Presveta Bogorodica zapretila nekim ženama koje su htele da uđu na Svetu goru. Takav je bio slučaj u manastiru Vatopedu. Tamo postoji jedna čudotvorna freska koja se zove Antifonitrija – Ona koja odgovara.

Kada je vizantijska princeza, poželevši da vidi crkvu koju je njen otac car kao ktitor podigao, došla da poseti Vatoped, ona je ulazeći u taj novopodignuti hram čula glas same Presvete Bogorodice, koji je dolazio od njene freske:

– Nemoj da ulaziš dalje, ovde postoji druga carica!

Već u to vreme uglavnom nije bilo dozvoljeno ženama da dolaze na Svetu goru, ali mogle su carice da je posećuju u nekim posebnim situacijama. Kada se desilo to čudo, onda su oci Svetogorci tadašnji shvatili da sama Presveta Bogorodica želi da se ovaj princip u potpunosti ispunjava i od tog vremena to pravilo važi.

Jedan drugi slučaj, kada je naša Mara Branković tadašnja sultanija, došla u manastir Svetog Pavla, koji je tada bio naseljen srpskim monasima, i kada im je donela veliki blagoslov – darove kojima su mudraci sa Istoka darovali Bogomladenca Hrista, koji se još uvek čuvaju u manastiru Svetog Pavla.

Ona je izašla iz broda i krenula, ali i njoj se javila Presveta Bogorodica samo nekoliko desetina metara od mora i zabranila joj da ide dalje. Mara je tu predala darove i odmah se vratila na brod. Na tom mestu javljanja Presvete Bogorodice sada postoji jedan proskinitar sa ikonom Majke Božije koji je podsetnik na ovo čudo.