• Fri. Dec 2nd, 2022

Pravoslavac

Veb stranica o Pravoslavlju

ČUDOTVORNA IKONA PRESVETE BOGORODICE U PEĆI: Bila je u rukama Svetog Save, narod joj 8 vekova dolazi na POKLONJENJE

Byadmin

Oct 27, 2022

U Pećkoj Patrijaršiji u Crkvi Bogorodice Odigitrije, zadužbini arhiepiskopa Danila II, u bogato ukrašenom tronu stoluje čudotvorna ikona Bogorodice Pećke kojoj verni narod na poklonjenje dolazi već osam vekova.

Кrasnica Pećka, kako je narod iz milošte zove, jedna je od najvećih srpskih svetinja koju je naš Sveti Sava dobio na dar prilikom hirotonije u prvog srpskog arhiepiskopa. Lik Bogorodice Jerusalimske je „prvoživopisan rukom apostola i jevanđeliste Luke“ u “Getsimaniji kraj groba Presvete Bogorodice, 48. godine”.

Njen lik je predstavljen sa vencem od likova dvanaestorice apostola po obodu i četvorice svetih ratnika i velikomučenika: Georgija, Dimitrija, Prokopija i Merkurija u osnovi.

Vizantijski car Lav Mudri je 460.godine preneo u Carigrad gde je boravilla u hramu Majke Božije do 898. godine kada je preneta na Кrim u grad Herson, zapisano je da je dočekao sveti knez Vladimir, koji se pred njom krstio. Sa Кrima je vek kasnije preneta u Novogorod 989, odakle je preneta u Nikeju.

Prema jednom predanju, posle dobijanja samostalnosti srpske crkve sa statusom arhiepiskopije (1219) Vaseljenski patrijarh Manojlo I Carigradski je imenovao Svetog Savu za prvog srpskog arhiepiskopa od koga je dobio na dar. Prema drugom predanju ikona je iz Novogoroda vraćena u Jerusalim. Patrijarh Jerusalimski Atanasije je darovao Svetom Savi, nakon što mu se u snu javila Bogorodica i rekla da mu je da za njegovu ličnu sreću i sreću srskoga naroda.

Sveti Sava je ikonu doneo u Žiču. Sa prenosom sedišta srpske arhiepiskopije u Peć dvadesetih godina 13.veka stiže i ikona Presvete Bogorodice od kada se zove Pećkom, gde do danas stoluje u svom tronu, okićena dragocenim darovima koji joj narod iz zahvalnosti za pomoć prinosi.

“Кrasnica milolika” čuvarka zemlje Кosovske u vekovima robovanja, utešiteljica i pomoćnica u svakoj nevolji svojom blagodatnošću je pomagala pripadnicima svih konfesija koji su joj sa verom pristupali.

U prošlosti je na praznik ikone Bogorodice Pećke nošena u litiji kroz grad, u toku vaskršnjeg posta od kuće do kuće srpskih domaćina koji su je svečano dočekivali, u nekim domovima je konačila – noćila, nad njom se bdelo čitale molitve, kako bi se prizvao blagoslov božiji na domove, da umnoži zemaljsko i nebesko izobilje ljudima koji žive u ovom gradu i onima koji se sabiraju u svetom hramu.

Mitropolit Mihailo je 1894. godine posvetio akatist Pećkoj ikoni Presvete Bogorodice, sa pripevom: “Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda srpskoga, krstonosnoga!”

Odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda na majskom zasedanju 2011.godine praznik ikone Bogorodice Pećke, koji je do tada obeležavan lokalno dobija opšte crkveni karakter i određeno je da se proslavlja, sutradan po Vaznesenju Gospodnjem – Spasovdanu.

(Izvor: Telegraf)