Da vas prati SREĆA i BLAGOSTANJE, DANAS izgovorite OVU MOLITVU Svetom Marku

Molitva svetom apostolu i evanđelistu MARKU

O, sveti Marko, sveto pero Presvetog Gospoda, Svetog Evanđelja spisatelju i učitelju Vaseljene, apostole i mučeniče Hristov! Evo mi, koji smo zbog bezbrojnih grehova nedostojni Neba i Zemlje, skrušeno u molitvi tvoju Nebesku pomoć ištemo. Jer si ti zbog svog uzvišenog i mučeničkog života pred sam Gospodnji presto stao i imaš slobodu da Ga moliš za nas grešne.

A mi, koji smo sve darove Božije u sebi unakazali, kako da Mu se za pomoć obratimo, kako da Mu kažemo: Pomozi i oprosti! Stid nas je, sveti Marko, ali i strah veliki, jer ko sa tolikim gresima pred Boga Silnoga sme da stane.

Stid nas je i tebe, evanđelisto Božiji, jer i ti si izvor svake čistote i pravde, ali ti iapk prinosimo ove reči sa nadom da ih nećeš prezreti, makar koliko na smrad greha mirisale.

Jer sećajući se tvoje hrabrosti kojom si po demonskim zborištima tamu mnogoboštva razgonio i bezbrojne duše iz pakla najdubljeg izvodio, stajemo pred tebe, pred tvoju moćnu zaštitu i vapijemo ti: Pomozi nam, apostole Božiji, i ove zle sile koje nas zbog naših grehova sa pravom gone,odagnaj silom blagodati Hristove. Pomozi, evanđelisto Gospodnji, nama koji smo nekad bili stvorenja Božija, ali smo po volji svojoj i ludosti otišli u „zemlju daljnju“ i postali duhovni mrtvaci da oživimo i da se Bogu vratimo.

Neka oni najčistiji izvori Nebeski, koje izobilno toči tvoje Sveto Evanđelje, neprestano natapaju naše okorele duše svojim vodama večnosti i svojim najuzvišenijim istinama i blagodaću Sina Božijeg i Sina Čovečijeg, Čiji si ti smerni sluga bio.

Neka te vode Nebeske speru sva zla, sve nečistote, sve smrti koje su se ugnezdile u nama i neka Duh Sveti siđe u nas kao u banju Siloamsku i izleči nas da bi sa radošću i nadom jednom dočekali poziv da pođemo u Otadžbinu Večnu.

Pomoli se Gospodu, o sveti evanđelisto i apostole Marko, da makar i po cenu bezbrojnih muka i patnji zbog nebrojenih grehova koje učinismo, ispravimo život naš i zagladamo sve prestupe protiv pravde Božije. I da jednom kada budemo prilazili strašnom sudištu, na kome ćeš i ti sa ostalim evanđelistima sedeti, ne čujemo onu strašnu Hristovu reč: „Idite od Mene, prokleti, u oganj večni“ – nego onu najradosniju i najblaženiju: „Hodite blagosloveni Oca Mojega, primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta“.

O, kada bi tu reč i čuli mi, nedostojni od svih, pa da slaveći tvoje sveto ime, sveti Marko, sveradosno proslavljamo i beskrajno Milostivog i Dobrog Boga, Koji u Svetoj Trojici večno prebiva, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove koji nikada neće proći. Amin.

(Izvor: Srbija javlja)