MOLITVA PROTIV STRAHA: Ne dozvolite da vas strah skrene s puta, pobedite ga molitvom!

Svako od nas u nekom trenutku svoga života ima neki određeni strah koji ga obuzme i ne da mira. Možda je to strah od života, strah od smrti, strah od bolesti i ostalih nedaća koje more ljudski rod.

Snaga ove molitve će vam pomoći da ga prevaziđete i zauvek pobedite i hrabro se uhvatite u koštac sa svakodnevnim izazovima koje vam život nosi

MOLITVA PROTIV STRAHA

Spasi me Bože moj, od straha koji me ponižava i sramoti kao Tvoje stvorenje. Neka me ne uplaši ni dan ni noć; jer Tvoj je dan i Tvoja je noć. Neka me ne uplaši ni gora ni voda; jer gore si Ti sazdao i vodama si Ti postavio međe. Neka me ne uplaši ni zver iz gore, ni zver iz vode; jer sve su zveri Tvoje Gospode. Neka me ne uplaši ni san u noći, ni priviđenje na danu; jer Angel Tvoj stoji mi s desne strane.

Neka me ne uplaši ni nevidljivi protivnik Tvoj, Bože večni; jer Ti si ga pobedio krstom Tvojim časnim. I smrt neka me ne uplaši, Hriste moj svesilni, jer Ti si smrt smrću poprao, i vaskrsenjem ceo svet kao sedmostrukom svetlošću obasjao. Strah me prati kao senka. U podne senka od drveta se gubi. Kad se sunce digne visoko iznad svih predmeta na zemlji, onda se senka gubi. Kad je sunce na svome istoku ili zapadu, niže od visokih planina, tada su senke najduže.

I Ti, Gospode moj, kad si niži vidu mome od ma kakvih visina zemaljskih, senke se kupe oko mene, duge i mračne i plaše srce moje. A kad Te sagledam uzvišena iznad svih visina, senke se gube i strah me ostavlja.

O, Sveci Božji, uznesite molitve vaše za mene grešnog, da se spasem od straha bezumnoga. Angele Božji, milostivi molitveniče, stavi mnogo tamjana u zlatnu kadilnicu Tvoju, i okadi molitve za sve bogobojažljive, i za mene grešnog. Slava Onome koji sedi na večnom prestolu
slave, slava mu navek. Amin!

(Izvor: Srbija javlja)