NE, OVO NIJE OSTROG, ALI JESTE ČUDO! Ovaj pravoslavni manastir nalazi se na putu do mora

Manastir Svetog Nikolaja Sincasa u Arkadiji na Peloponezu, sagrađen je krajem 16. veka. Kažemo sagrađen, mada je zapravo uklesan u planinu i pećinu u njoj, baš kao i Ostrog.

Inače, „Sincas“ nije neki poseban Nikolaj već nadimak manastira koji verovatno ima veze sa grčkom reči za smokvu. Manastir Svetog Nikolaja Sincasa u Arkadiji na Peloponezu, sagrađen je krajem 16. veka.

(Mediji)